BOGATY DOROBEK NAUKOWY

Z bogatego dorobku naukowego biologii ogólnej trzeba sobie przypomnieć i przemyśleć kilka zasadniczych prawd, dotyczących wszyst­kich istot żywych, a więc także człowieka. Prawda pierwsza, udowodniona w drugiej połowie dziewiętnastego wieku — a więc sto­sunkowo niedawno— przez Ludwika Pasteura, to fakt, iż w warunkach istniejących na na- szej planecie Ziemi, nawet w środowisku pod każdym względem sprzyjającym — życie samo z substancji nieożywionych nie powsta­je. Życie się samo nie rodzi, czyli nie ma tak zwanego samorództwa; życie każdej istoty roślinnej lub zwierzęcej jest kontynuacją życia jej przodków. Nie wiemy dokładnie, kiedy i jak powstało życie na Ziemi, ale stopniowo zbliżamy się do rozwikłania tej naukowej za­gadki i znaczna większość biologów, biofizy­ków i biochemików wierzy w możliwość jej rychłego i definitywnego rozwiązania.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)