Kategoria: Internet w szkole

Oprogramowanie dla budownictwa to pomoc

Otacza nas nowoczesna technologia – coraz bardziej wpływa ona na nasze codzienne życie. A także życie zawodowe – sprawiając, że tracimy pracę, ponieważ maszyna może wykonać ją za nas, a pracodawca nie musi jej dawać co miesiąc wypłaty. Oraz nie

WZBOGACENIE ELEMENTAMI DŹWIĘKOWYMI

Rozmowy mogą być wzbogacane elementami dźwiękowymi lub graficznymi, a na­wet odpowiednie oprogramowanie IRC ( Microsoft Comic Chat for Windows 95) pro­ponuje możliwość rozmowy w formie komiksu (W. Duch 1997b). Mało kto z nas potrafi wyobrazić sobie życie bez telefonu, telewizora, czy

PROGRAM NASA

Program NASA K-12 Internet in the Classroom, zrzeszający szkoły uczestniczące w różnych projektach NASA. Ma on na celu nauczenie młodzieży szkolnej optymalnego posługiwania się Internetem, zrozumienia nowych technologii wykorzystywanych jako baza narzędziowa dla nau­czania i informacji uzyskanych dzięki nim. Program

SERWERY ARCHIE

W sieci Internet istnieje kilkadziesiąt węzłów archiwizujących bardzo duże ilości danych na temat informacji o oprogramowaniu dostępnym w sieci nieodpłatnie na serwerach FTP. Podstawowym narzędziem do wyszukiwania konkretnych plików umieszczonych na serwerach FTP jest ARCHIE. Jest to indeks z nazwami

WYGODNA BAZA

Indeks ten jest następnie przechowywany w formie bardzo wygodnej ba­zy danych.Obecnie praktycznie każdy użytkownik może umieścić w określonym katalogu swo­jego komputera dowolne programy, które zamierza udostępnić publicznie. Podaje in­formacje o dostępie do tego programu publicznie na liście dyskusyjnej lub na

NIEDOGODNOŚCI

Niedogodnością z powodzeniem wyeliminowaną w WWW, jest potrzeba minimal­nej znajomości nazw tego, czego szukamy. To powoduje, że nowa strategia poszuki­wań okraszonych grafiką i nie wymagających znajomości nazw, gdzie wszystko odbywa się za pomocą przyciśnięcia prawego przycisku myszy (nazywanego w żargonie

WYKORZYSTANIE HIPERTEKSTU W PROCESIE EDUKACJI

Rozwój nowoczesnych technologii spowodował szerszy dostęp do informa­cji. Zmiany te zachodziły jednak tak szybko, że nie każdy człowiek mógł się do nich przystosować.[Istnieje duża grupa ludzi, która gubi się w tym świecie, nie potrafi się poruszać w ogromie informacji. Co

PRZYGOTOWANIE DO WYBORU

Nauczyciele jednak także muszą zostać przygotowani do wy­boru odpowiednich komunikatów spośród wielu nieistotnych bądź mało istotnych^ Od dawna wiadomo, że wizualizacja jest czynnikiem sprzyjającym uczeniu się. Jednak dopiero niedawno badania nad mózgiem wskazały szereg mechanizmów, któ­re decydująo przetwarzaniu informacji przez

ODBIÓR INFORMACJI W INTERNECIE

Osiągnięcie pożądanych efektów odbioru wiadomości wymaga prawidłowo za­projektowanego ekranu. Nie jest to przedsięwzięcie łatwe, wymaga bowiem poznania zasad technologii kształcenia tkwiącej swoimi korzeniami w teorii komunikacji.Przyjrzyjmy się problemowi projektowania koloru na ekranie poprzez pryzmat ty­powej sytuacji występującej w prezentacjach komputerowych

ROZRÓŻNIENIE INFORMACJI

Kolor może służyć jako kod dla rozróżnienia informacji ważnych, spośród wielu innych wiadomości ukazujących się jednocześnie na monitorze np. zasadniczy przedmiot prezentacji można wyróżnić ko­lorem dla niego zarezerwowanym np.: czerwonym. Z kolei wskazówki dotyczące przedmiotu prezentacji oznaczamy innym kolorem, a

ZBYT WIELE KOLORÓW

Zbyt wiele kolorów może powodować chaos. Nie bez znacze­nia dla naszego spostrzegania jest zjawisko zwane hamowaniem obocznym. Widzenie barwy jednego przedmiotu powoduje dostrzeżenie innych. Na przykład jeżeli będzie­my patrzeć na niebieską plamę to stwierdzimy, że maleje wrażliwość na barwę nie­bieską

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY RODZAJAMI

Dotychczasowe rozważania wskazują, że występują zależności pomiędzy rodza­jem obrazu a jego odbiorem przez człowieka. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy prezentacja komputerowa ma charakter obrazo wo-dźwiękow?/w ówczas o efek­tywności takiej prezentacji decyduje:rodzaj użytego w danym momencie kodu oraz jego ułożenie