DIAGRAM I WYKRESY

Diagram i wykresy graficzne stosowane w prezentacji wiedzy sugerują podanie informacji, czyniąc ją tym samym łatwiejsząw zrozumieniu. Uczeń wykorzystujący wizualne prezentacje informacji ma możliwość dokonywania porównań różnych da­nych, porządkowania własnych informacji a także tworzenia nowych znaczeń i wy­ciągania na ich podstawie wniosków. Stosowane w prezentacji obrazy nie muszą być realne w swojej wymowie, lecz mogą stanowić uproszczone schematy. Realistyczne obrazy zakłócają czasami przebieg uczenia się, jeśli uczący się nie potrafi oddzielić informacji ważnych od mniej istotnych. Obraz uproszczony ułatwia zrozumienie ma­teriału ukazując jedynie istotne informacje.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)