DOKUMENT HIPERTEKSTOWY

Dokument hipertekstowy posiada pewne wartości edukacyjne, które można by było wykorzystać w szkole, a należą do nich specyficzny układ wiadomości, możli­wości interakcyjne, czy też charakter poznawczy tego dokumentu wzmagające ak­tywność ucznia oraz myślenie twórcze. Do tej pory zajmowano się projektowaniem hipertekstu, a zagadnienie metodyki jego wykorzystania traktowane było jako drugo­rzędne. W dalszej części książki postaramy się pokazać, iż dokument hipertekstowy to narzędzie, które zastosowane w odpowiedni sposób uruchamia procesy myślowe uczących się i może być używane na lekcjach w klasach o różnym poziomie wieko­wym, spełniając różnorodne funkcje.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)