JASNY WNIOSEK

Jakoś się te proroctwa dotąd nie spełniły, na­tomiast okazało się, że stereochemiczna budowa cząsteczki białka i submikroskopowa budowa żywej komórki są znacznie bardziej skompliko­wane, ńiż sadzono lat temu sto, pięćdziesiąt, a nawet dwadzieścia, to jest przed rozwojem mikroskopii elektronowej. Można wysnuć jasny wniosek z powyższej prawdy — po uwzględnieniu praw ewolucji — że istnieje tylko jedno życie, choć^ jest wiele jego form i odmian, i wiele osobników żywych. Śmierć osobnika jest więc w historii ewolucji wydarzeniem ważnym i częstym, ale zarazem naturalnym i nie zmieniającym linii ewolucyj­nej, póki istnieją inne osobniki tego gatunku.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)