ORGANIZOWANIE OBRAZÓW

Jest to ta umiejętność, która pozwala nam spostrzegać i organizować ob­razy pokazywane w przestrzeni dwuwymiarowej tak, jakby były one trójwymiarowe. J (paletą obrazu stosowanego w prezentacji komputerowej jest jego stosunkowo łat­we zapamiętywanie w porównaniu z tekstem książkowym. Świadczą o tym liczne badania nad rozpoznawaniem serii obrazków przedstawianych w bardzo krótkich od­stępach czasowych. W jednym z eksperymentów badani odróżniali 85% – 95% ob­razów z 2500 slajdów wcześniej przedstawionych do zapamiętania (R. N. Haber 1970). Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę jak najszerszego zastosowania obra­zów we współczesnej edukacji?

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)