POGLĄDOWY PRZEKAZ

Z kolei w przekazie poglądowym cechy indywidualne mają mniejszy wpływ na efekty końcowe uczenia się. Wspomniane już badania wykazały, że dotyczy to więk­szości uczących się. Występuje tu jednak grupa uczących się o wybitnych uzdolnieniach, która nie osiągnie swojego apogeum w uzyskiwanych wynikach. Najkorzystniejsze dla tej grupy okazało się prezentowanie różnych przedmiotów charakteryzujących się wielością kategorii atrybutów. Zagadnienie to jest dość skomplikowane ze względu na to, że człowiek ma tendencję do urzeczowiania wiadomości prezentowanych wizual­nie, do łączenia ich z przedmiotami, do przypisywania mimetyczności takim wiado­mościom i do traktowania ich jako elementów sztuki naśladowczej .

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)