PROBLEMY STYMULACYJNE

Umożliwiają uczącemu się sterowanie szybkościąprzebiegu lekcji. Oprócz tego prezentacja wiedzy w systemie hipermedial- nym jest bardzo przydatna na zajęciach, w których eksperymenty byłyby zbyt kosz­towne lub niebezpieczne dla życia ludzkiego np. w chemii. Programy symulacyjne są również wykorzystywane na zajęciach z medycyny. Uczeń nie tylko obserwuje pracę pielęgniarki ale samodzielnie podejmuje decyzje otrzy­mując przy tym informację zwrotną, dlaczego akcja została podjęta. Jeżeli uczący się popełnił błąd to program zostanie zatrzymany i nastąpi ponowne wyjaśnienie niezro­zumiałej kwestii.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)