PRZYCZYNY RÓŻNICOWANIA

Z prac F de Saussuera (1961), C. S. Peirce’a (1940), R. Jakobsona (1989) wyni­ka, że głównych przyczyn różnicowania wyników w zależności od rodzaju prezentacj i (upatrywać należy przede wszystkim w następujących elementach systemu znakowe- g6: słowo-obraz oraz opis-przedmiot (zdarzenie)!™ przypadku przekazu słowne­go mamy do czynienia z tendencją do ogólnikowości. Słowa wypowiadane przez nauczyciela dotyczą zawsze mniej lub bardziej ogólnej grupy kategorii atrybutów wy­różniających pojęcie. Natomiast w przypadku przekazu obrazowego mamy do czy­nienia z tendencją do konkretności, ponieważ wiąże się ona z danym przedmiotem lub obserwowanym zdarzeniem, czyli z tym, co jest prezentowane wizualnie.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)