SPECYFICZNA JAKOŚĆ

Równocześnie język słowny jest identyfikowany jako specyficzna jakość lek­sykalna, a dopiero potem aktywizująca odpowiadającąjej strukturę wiadomości (T. H.   Carr i inni, J. Hoffman, W. Klimesch 1984). Wynika z tego, że wiadomości prze­noszone w sposób poglądowy przetwarzane sąz innąprędkościąniż wiadomości pre­zentowane tylko werbalnie. Wiadomość wyrażona w sposób poglądowy dociera do człowieka szybciej. Ułatwia to rozkodowanie wiadomości prezentowanych w sposób werbalny oraz pozwala analizować je znacznie dokładniej. Zarówno ten fakt, jak moż­liwość zwiększenia zasobu wiadomości, sprzyja tworzeniu na ich podstawie nowych wiadomości, co ma znaczenie dla podejmowania działań transgresyjnych.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)