STOPIEŃ ABSTRAKCJI

W pierw­szym przypadku, ze względu na wyższy stopień abstrakcji, na jakość percepcji treści, a tym samym na jakości wyników końcowych, będą miały wpływ cechy indywidu­alne uczących się. W zależności od tych cech powstaną u uczniów różne wyobraże­nia treści prezentowanych tylko słow nie, co może wpływać na znaczny rozsiew uzyskanych wyników kształcenia. Szczególnie zjawisko to występuje przy osiąganiu ce­lów zawierających się na wyższych poziomach kształcenia, tj. rozumienia wiedzy i za­stosowania w sytuacjach typowych i nowych. Potwierdzają to badania dotyczące wpływu środków wzrokowo-słuchowych na stymulację uczących się do myślenia twórczego (B. Siemieniecki 1991).

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)