SYGNALIZOWANA RÓŻNICA

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej, sygnalizowanej już różnicy występują­cej pomiędzy przekazem słownym a obrazowym, mianowicie o niejednakowej jakości odbioru wiadomości prezentowanych różnymi kanałami. Zauważa się zjawisko domi­nacji obrazu, które wynika z natury ludzkiego spostrzegania. Przyjmuje się, że język obrazowy ma bezpośredni dostęp do wiedzy zmagazynowanej w pamięci, w rezulta­cie czego aktywizowane są struktury wiadomości przechowywanych w pamięci. Wy­nika to z faktu, że struktury wiadomości obrazowych bezpośrednio odtwarzająstruktury wiadomości dotyczących otaczającego świata, a następnie ich reprezentacji w pa­mięci.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)