TEMAT LICZNYCH PRAC

Tematem bardzo licznych prac medycznych były zawsze i są no­we leki, ich zalety i wady oraz nowe metody diagnostyczne i operacyjne, ale rzadko poświę­cali lekarze swoje dzieła doskonaleniu metod przynoszących ulgę umierającym.Dopiero od kilku lat obserwuje się znaczne ożywienie zainteresowań tematyką tanatolo- giczną. Choć brzmi to paradoksalnie, jest ono związane z postępami nauk medycznych. Po­wstały bowiem nowe możliwości ratowania lu­dzi będących już w agonii, a pobieranie narzą­dów ludzi zmarłych w celu przeszczepienia ich chorym zmusiło do wypracowania nowych, bar­dziej dokładnych metod stwierdzania zgonu. Dyskusje na temat medycznych, prawnych i moralnych, a nawet filozoficznych problemów z tym związanych toczą się niemal wszędzie na świecie i toczą się także u nas, w Polsce.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)