UCZĄCY SIĘ

Uczący się stosując hipertekst korzysta z wiedzy będącej mniej lub bardziej spoistym i stabilnym połączeniem wymienionych elementów wiedzy. Cechą charak­terystyczną pracy z hipertekstem jest to, że pozwala on wyjść uczącemu się poza reprodukcję wiedzy, czego nie można powiedzieć o tradycyjnej książce. Ma to zna­mienne skutki dla edukacji. Pozwala bowiem przełamać barierę szkoły będącej re­produktorem kultury, na rzecz szkoły uczestniczącej i generującej kulturę. Ma to duże znaczenie, ponieważ współczesna kultura oparta na procesie wizualnego komuniko­wania się, ma charakter grupowy. Występuje tu unifikacja będąca wynikiem wytwa­rzania wspólnej sfery znaczeń i utożsamiania się z nimi poszczególnych członków .

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)