UŻYWANIE KODÓW

Nie trzeba tych kodów (skrótów) używać cały czas. Po prostu pisanie prawdzi­wych znaków może komplikować pracę przeglądarki.Wróćmy teraz do wielokrotnych odstępów między liniami. Jak je napisać w kodzie HTML? Otóż wystarczy połączyć oba znane już znaczniki <BR> i &nbsp;. Przeglą­darka odczyta to jako „zrób przerwę i postaw spację, przerwę i spację.  Kolejnym znacznikiem do strukturalizacji tekstu jest linia pozioma <HR> (horizon- tal rule line). Dodatkowo znacznik ten powoduje zakończenie bieżącego akapitu, moż­na więc używać go zamiast <P> lub <BR>.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)