WIELU PACJENTÓW

Wielu pacjen­tów popełnia wówczas — po przemyśleniu swo­jej przyszłości — samobójstwo, maskując je często wypadkiem z bronią (Hemingway!) albo wypadkiem samochodowym o  którym będzie jeszcze obszernie mowa, było rodzajem śmierci społecznie godnym uznani a. Pominąwszy rozważania religijne, stwarza ono w naszych cywilizowanych warun­kach życia mnóstwo powikłań społecznych, wy­maga prowadzenia śledztwa, wykluczania po­dejrzeń o zbrodnię, a stanowi, .niemal zawsze bardzo silne, wstrząsające przeżycie dla rodzi- ny, przyjaciół i otoczenia. Poczucie ładu spo­łecznego nie toleruje żadnej śmierci gwałtow­nej. Dwie lekarki, Angielka dr Cicely Saunders z Londynu i mieszkająca w Nowym Jorku Szwajcarka dr Elżbieta Kiibler-Ross, są prze­ciwne samobójstwu, ale twierdzą, że człowiek śmiertelnie chory cierpi mniej, znając całą prawdę o rozpoznaniu i nieuchronnej, rychłej śmierci.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)