WIELU WSPÓŁCZESNYCH LUDZI

Wielu współczesnych nam ludzi sądzi, żc choroba doprowadzająca do śmierci i sama śmierć — to zjawiska w pewnym sensie przy­padkowe („gdyby się nie był zaraził, przeziębił, struł nieświeżą rybą, wpadł pod pociąg itp.”), które w przyszłości, może nawet niedalekiej, nauka opanuje i pokona. Jedynie śmierć starca w bardzo późnym wieku bywa uważana za śmierć naturalną, ale i to pod wa­runkiem, że nie powoduje jej wypadek albo łatwa do rozpoznania choroba. W rzeczywi­stości jednak jest śmierć dziecka na chorobę zakaźną zjawiskiem równie naturalnym jak śmierć starca, który „zasypia” w setnym roku życia bez cierpień, wśród pozornie pełnego zdrowia.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)