WSZYSTKIE INNE WZGLĘDY

Ale lekarz mimo to czyni wszystko, co tylko jest w jego mocy, by życie chorego przedłużyć, bo w olbrzymiej większości wypad­ków tego właśnie oczekuje od niego pacjent, nawet taki, który w częstych momentach zała­mania psychicznego prosi o skrócenie życia. Po­minąwszy poza tym wszystkie inne względy, musi każdy człowiek wiedzieć, że zwracając się do lekarza, zwraca się do obrońcy życia, a nie do sędziego, moralisty lub filozofa, który ma prawo zastanawiać się nad celowością życia i je­go wartością. Życie noworodka, życie mędrca w kwiecie wieku, życie kaleki i niedołężnego star­ca mają i muszą mieć dla lekarza jednakową wartośćChoć powyższy sąd nie jest i nie może być kwestionowany, trzeba jednakowoż zawsze po- miętać, że nie lekarz ani żaden urząd, ani nikt inny, tylko sam człowiek, zarówno zdrowy, jak i chory, musi mieć prawo decydowania o swoim losie. Co ma więc robić lekarz, jeżeli ciężko chory naprawdę chce umrzeć?

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)