WYGODNA BAZA

Indeks ten jest następnie przechowywany w formie bardzo wygodnej ba­zy danych.Obecnie praktycznie każdy użytkownik może umieścić w określonym katalogu swo­jego komputera dowolne programy, które zamierza udostępnić publicznie. Podaje in­formacje o dostępie do tego programu publicznie na liście dyskusyjnej lub na swojej stronie WWW. Uczelnie, szkoły oraz instytucje, umieszczająw ten sposób bogate oprogramowa­nie edukacyjne. Do nich należy system NASA K-129 w USA, oferujący bogate ma­teriały edukacyjne. Dawniej, gdy WWW jeszcze nie istniało, szukało się plików za pomocą ARCHIE. Obecnie można wpisać adres serwera ARCHIE w przeglądarce WWW.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)