ZALETA ORGANIZACJI

Jak już wiadomo, zaletą takiego rodzaju organizacji informacji jest łatwość i szyb­kość odnajdywania danych powiązanych ze sobą tematycznie. Poza tym zaletąhiper- tekstu jest łatwość operowania przypisami. Ciekawski czytelnik może dotknąć numeru przypisu w tekście, a na ekranie pojawi się natychmiast małe okienko z objaśnieniem. Tak samo dotykając miniaturki ilustracji można obejrzeć jej powiększoną wersję lub nawet animację (D. Taylor 1996).Ważne jest, iż w dokumencie hipertekstowym „uczący się ma możność otrzyma­nia wiadomości z dowolnego ogniwa w zależności od jego wyboru”.Powstaje w ten sposób trójwymiarowy układ przestrzennej sieci wiadomości za­równo wszerz, jak i w głąb.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)