ZALEŻNOŚCI MIĘDZY RODZAJAMI

Dotychczasowe rozważania wskazują, że występują zależności pomiędzy rodza­jem obrazu a jego odbiorem przez człowieka. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy prezentacja komputerowa ma charakter obrazo wo-dźwiękow?/w ówczas o efek­tywności takiej prezentacji decyduje:rodzaj użytego w danym momencie kodu oraz jego ułożenie w ściśle określonej kolejności,rodzaj wykorzystywanego dotychczas kodu i jego ustawienie. Oznacza to, że na efekty końcowe przekazu obrazowo-dźwiękowego mają wpływ zarówno bieżące, jak i wcześniej zakodowane wiadomości. Dotychczasowe rozważania wskazują, że o efekcie końcowym przekazu decydu­je mechanizm zapamiętywania wiadomości zawartych na ekranie monitora kompute­rowego.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)