ZBLIŻANIE SIĘ ŚMIERCI

Jeżeli nawet nie miał racji pi­sząc, iż „zbliżanie się śmierci naturalnej jest połączone z jednym z najsłodszych uczuć, jakie mogą istnieć na Ziemi” — trzeba przyznać, że istotnie wielu ludzi umiera bez cierpień moral­nych i fizycznych i należałoby wszelkimi spo­sobami dążyć do tego, żeby fakty takie można było notować coraz częściej.Trzeba więc studiować śmierć ludzką, ludz­kie przemijanie, we wszystkich aspektach, a więc w aspekcie biologicznym, obyczajowym, lekarskim, prawnym, moralnym i każdym in­nym. Chcemy pominąć aspekt filo­zoficzny i religijny, odsyłając zainteresowa­nych do literatury tym sprawom poświęconej.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)