ZESPÓŁ OBJAWÓW

Powyższy zespół objawów, łatwy do stwier­dzenia przez lekarza, zezwala na przerwanie ak­cji reanimacyjnej, a nawet — zdaniem Szwaj­carskiej Akademii Medycyny i wielu innych instancji — na pobranie narządów do trans­plantacji, jeżeli oczywiście obowiązujące w da­nym kraju przepisy prawne na to zezwalają.W prasie codziennej czyta się ostatnio często o tak zwanej śmierci klinicznej, z której udało się jednak pacjenta, dzięki intensywnej akcji lekarskiej, odratować. Otóż pojęcie śmierci klinicznej nie jest pojęciem precyzyj­nie zdefiniowanym, ale odpowiada stanowi zdrowia, w którym funkcje oddychania i krą­żenia słabną, a nawet się zatrzymują. Wolno Przyjąć, że bez pomocy z zewnątrz, pomocy farmakologicznej lub (i równocześnie) mecha­nicznej (masaż serca, elektryczne pobudzenie akcji serca, sztuczne oddychanie), ustrój nie byłby już zdolny do ponownego podjęcia owych funkcji i nastąpiłaby śmierć prawdziwa, ostateczna i nieodwracalna, jako że śmierć prawdziwa jest zawsze definitywna.

Cieszę się, że do mnie trafiłeś. Wpisy, które znajdziesz na moim blogu odnoszą się głównie do tematu techniki, lecz każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)